Fours AEG BOBB
Four AEG BOBB

CHF 1'300.00

Plus d'informations
Fours Asko OP 8687 S
Four Asko OP 8687 S

CHF 2'990.00

Plus d'informations
Fours Asko OP 8687B
Four Asko OP 8687B

CHF 2'990.00

Plus d'informations
Fours De Dietrich DKS 7580 X
Four De Dietrich DKS 7580 X

CHF 1'990.00

Plus d'informations
Fours De Dietrich DOE 7210
Four De Dietrich DOE 7210 BM

CHF 1'190.00

Plus d'informations
Fours De Dietrich DOP 7200 BM
Four De Dietrich DOP 7200 BM

CHF 1'390.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB4GL70K
Four Electrolux EB4GL70KCN

CHF 3'170.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB6GL40XCN
Four Electrolux EB6GL40XCN

CHF 2'345.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB6GL70K
Four Electrolux EB6GL70KCN

CHF 3'480.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB6GL7Kcn
Four Electrolux EB6GL7KCN

CHF 3'480.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB6L20
Four Electrolux EB6L20SW

CHF 1'545.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB6L40
Four Electrolux EB6L40WE

CHF 1'730.00

Plus d'informations
Four Electrolux EB6L50DSP
Four Electrolux EB6L50DSP

CHF 1'905.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB6PL70K
Four Electrolux EB6PL70KSP

CHF 4'640.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB6SL70K
Four Electrolux EB6SL70KCN

CHF 4'310.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB7GL7K
Four Electrolux EB7GL7KCN

CHF 3'540.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB7L2
Four Electrolux EB7L2

CHF 1'605.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB7L4XWE
Four Electrolux EB7L4XWE

CHF 1'895.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB7L5D
Four Electrolux EB7L5DSP

CHF 1'965.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB7SL7KCN
Four Electrolux EB7SL7KCN

CHF 4'410.00

Plus d'informations
Four Fors BHD 60N
Four Fors BHD 60N


CHF 999.00

Plus d'informations
Fours Fors F XXSE 55 SpF
Four Fors F-XXSE 55 SpF

CHF 1'990.00

Plus d'informations
Fours Miele DG 7240
Four Miele DG 7240-60

CHF 1'920.00

Plus d'informations
Fours Miele DG 7440
Four Miele DG 7440

CHF 2'500.00

Plus d'informations
Fours Miele DGC 7450
Four Miele DGC 7450

CHF 3'130.00

Plus d'informations
Fours Miele H 7264 60 B
Four Miele H 7264-60 B

CHF 2'410.00

Plus d'informations
Fours Miele H 7460 60 BP
Four Miele H 7460-60 BP

CHF 3'200.00

Plus d'informations
Fours Miele H 7840 60 BPX
Four Miele H 7840-60 BPX

CHF 4'780.00

Plus d'informations
Four Siemens HB578G5S6 pyrolyse
Four Siemens HB578G5S6

CHF 1'820.00

Plus d'informations
four
Four Siemens HB634GBS1

CHF 1'580.00

Plus d'informations
Four VZug Combair V200 76C
Four V Zug Combair V200 76C

CHF 1'385.00

Plus d'informations
Four Vzug Combair V400 60C
Four V Zug Combair V400 60C

CHF 1'858.00

Plus d'informations
H 2861-60 BP
Four Miele H 2861-60 B

CHF 2'020.00

Plus d'informations
H 2861-60 BP
Four Miele H 2861-60 BP


CHF 2'390.00

Plus d'informations
H 2456-60 BP
Four Miele H 2456-60 BP

CHF 2'020.00

Plus d'informations
Fours De Dietrich DKR 7580 X
Four De Dietrich DKR 7580 X

CHF 2'790.00

Plus d'informations
OT 86331 BG
Asko Four OT 86331BG


CHF 1'790.00

Plus d'informations
Four Siemens HB557A5S0C catalyse
Four Siemens HB557A5S0C

CHF 1'400.00

Plus d'informations
Fours Fors F XXT 60 N
Four Fors F-XXT 60 N

CHF 1'890.00

Plus d'informations
Fours Fors F XXT 55
Four Fors F-XXT 55 W

CHF 1'990.00

Plus d'informations
Fours Electrolux EB7L4
Four Electrolux EB7L4

CHF 1'790.00

Plus d'informations